Itäisen Sydänalueen kehittämishankkeet

28 päivää ilman  

28 päivää ilman on kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen. Ohjelma koostuu teematapaamisista ja vertaistuesta. Jokainen tapaaminen sisältää lopettamisneuvonnan.
 
28 päivää ilman -palvelu on kehitetty Savuton Kunta ja Savuton pääkaupunkiseutu -projektien yhteistyönä. Palvelua tuottavat alueorganisaatioissaan Suomen Sydänliitto ry, Hengitysliitto ry, Syöpäjärjestöt, Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry sekä Filha ry.
 
Palvelun tuottamista koordinoi Savuton Kunta -projekti, jota rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Projektia hallinnoi Savon Sydänpiiri ry. Projektiin liittyviin kysymyksiin vastaa toiminnanjohtaja Tarja Kristiina Ikonen, puh. 050 057 4642.

28 päivää ilman verkkosivuille.
 

Savuton Kunta  

Terveyden, jaksamisen ja työhyvinvoinnin vuoksi on tärkeää, että työpaikoilla pyritään edistämään tupakoimattomuutta ja tukemaan tupakoinnin lopettamista haluavia. Tutkimusten mukaan n. 70% tupakoivista haluaa lopettaa tupakoinnin. Tuen avulla pystyy jopa 30% lopettamaan tupakointinsa. Omin avuin tupakoinnistaan irti yrittävistä noin 5 % on vuoden kuluttua yhä tupakoimattomia.

Savuton kunta tähtää tupakoinnin vähenemiseen sekä tupakkatuotteiden käytön loppumiseen tulevaisuudessa tupakkalain 1 §:n mukaisesti. Tavoitteeseen päästään, kun yhä harvempi aloittaa tupakoinnin ja yhä useampi onnistuu tupakoinnin lopettamisessa. Työpaikoilla on savuttomuuden edistämisessa tärkeä asema.
Lisätietoja: hankejohtaja Tarja Kristiina Ikonen, puh. 050 057 4642.

Savuton Kunta -projektin verkkosivuille.
 

Oma terveyteni 2010-2013   

Valtakunnallinen RAY:n rahoittama ja Sydänpiirin hallinnoima yhteistyöhanke, jossa tuotetaan Omaterveyteni.fi -verkkopalvelu järjestö- ja vapaaehtoistoimijoiden, julkisen sektorin sekä kansalaisten kohtauspaikaksi.
Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tarja Kristiina Ikonen, puh. 0500 574 642

Oma terveyteni -hankkeen verkkosivuille.
 

Tunne pulssisi 

Tunne pulssisi on Aivoliiton ja Sydänliiton yhteinen kampanja, joka tiedottaa eteisvärinän varhaisen toteamisen ja hyvän hoidon merkityksestä aivo- ja sydänterveydelle.

Aivoliiton ja Sydänliiton tavoite on tehdä pulssin tunnustelusta kansalaistaito. Tavoitteena on, että yli 60-vuotiaat suomalaiset osaavat itse tarkkailla sykettään, tunnistaa epäsäännöllisen tai muuten poikkeavan sykkeen ja hakeutua nopeasti tutkimuksiin ja hoitoon.

Perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa ja vanhustyössä pulssin tunnustelu halutaan palauttaa osaksi hoitorutiineja.

Tunne pulssisi on tiedotus-, koulutus- ja toimintakampanja. Se on osa Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton Yksi elämä-hankekokonaisuutta. Hankkeita rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Lue lisää Tunne pulssisi -sivustolta.
 

Kiertävä pysäkki   

Kiertävä pysäkki kulkee maantiellä. Tietoa, taitoja, valmiuksia, toimintaa, toimijaverkosto. Hankkeen tehtävä on olla sytyttämässa ja ylläpitämässä tulta maaseudun eri alueilla.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on:

  • lisätä maaseudun asukkaiden yhteisöllisyyttä, turvallista ja esteetöntä asumista sekä mielekkään arkielämän mahdollisuuksia
  • edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä
  • lisätä kohderyhmän valmiuksia itsehoitoon
  • edistää maaseudun elinvoimaisuutta
  • kartuttaa toimijoiden osaamista ja taitoja kaikissa olosuhteissa
  • maaseudulla toimivien yritysten osaamisen vahmistuminen ja aktivoituminen esteettömyytteen liittyvässä palvelutuotannossa

Lue lisää Pohjois-Karjalan kehittämisestä.
 

Tulppa-ohjelma 2006-2011

Sepelvaltimotautia, diabetesta ja aivoverenkiertohäiriöitä sairastavien sekä suuressa valtimotautiriskissä olevien ryhmäkuntoutusohjelma terveyskeskuksissa. Klikkaa tästä kuntoutussivuille.
Lisätietoja: palveluvastaava Mari Härkönen, puh. 050 919 4027.