Kuntoutus

Teemapäivät 2017

Teemapäivien ohjelmiin voi tutustua kunkin teemapäivän kohdalla olevasta linkistä.

Teemapäivät tarjoavat itsehoitoon liittyvää tietoa terveydenhuollon ammattilaisilta sekä tietoa ja tukea sydänjärjestöstä. Päivän aikana tapaa muita samankaltaisen sairauden kokeneita ja saa vertaistukea arjessa selviämiseen.

Teemapäivät järjestetään Kuopion yliopistollisen sairaalan luentosalissa,
auditoriorakennus 1 AA kello 9-16.
Teemapäivät ovat avoimia ja maksuttomia. Ruokailu ja kahvit omakustanteisesti.
Ilmoittautuminen viikkoa ennen teemapäivää Savon Sydänpiiriin puhelimitse 017 261 1834 tai sähköpostilla savo(at)sydan.fi

Kuntoutumiskurssi uusille sydänpotilaille 2017

 • 27.11.-1.12. Kruunupuiston kuntoutumiskeskus, Punkaharju
                       Hakemusten palautus Savon Sydänpiiriin 13.10. mennessä.

Kurssi on tarkoitettu uusille todetuille sepelvaltimopotilaille sekä äskettäin sydäninfarktin sairastaneille, pallolaajennuksessa tai ohitusleikkauksessa olleille (noin 2-12 kuukautta saadusta diagnoosista tai viimeisimmästä sydäntapahtumasta). Kurssi tarjoaa itsehoitoon liittyvää tietoa terveydenhuollon ammattilaisilta sekä tietoa ja tukea sydänjärjestöstä. Kurssin aikana tapaa muita samankaltaisen sairauden kokeneita ja saa vertaistukea arjessa selviämiseen. Kurssi on osallistujille maksuton. Kursseihin sisältyy kurssiohjelma, täysihoito ja majoitus kahden hengen huoneessa. Kursseille haetaan Sydänliiton SSL1-lomakkeella. Hakemukseen tulee liittää viimeisin epikriisi. Kurssihakemusten palautus Savon Sydänpiiriin 13.10.2017 mennessä..

Voimaannu henkisesti –toiminnalliset kuntoutumiskurssit 2017

 • 27.-31.3. Kunnonpaikka, Vuorela
 • 21.-25.8. Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli.
                 Hakemusten palautus Savon Sydänpiiriin 15.6. mennessä.
                 Valinnat tehty. Hakemuksen jättäneille postitettu tieto 19.6.2017.

Kurssilla saa tukea sydänsairauteen sopeutumisessa. Kurssilla liikutaan ja toimitaan yhdessä sekä keskustellaan psykologin kanssa. Kurssi tarjoaa itsehoitoon liittyvää tietoa terveydenhuollon ammattilaisilta sekä tietoa ja tukea sydänjärjestöstä. Kurssin aikana tapaa muita samankaltaisen sairauden kokeneita ja saa vertaistukea arjessa selviämiseen. Kurssi on osallistujille maksuton. Kursseihin sisältyy kurssiohjelma, täysihoito ja majoitus kahden hengen huoneessa. Kursseille haetaan Sydänliiton SSL1-lomakkeella. Hakemukseen tulee liittää viimeisin epikriisi.

Sepelvaltimotautipotilaan ryhmäneuvonta
(Tulppa-ohjelma)

Terveyskeskuksissa toteutetaan ryhmäneuvontaa valtimopotilaille, joka on osa potilaan hoitoa. Ryhmäneuvonta on tarkoitettu sepelvaltimotautipotilaille, lieviä aivoverenkiertohäiröitä sairastaville, tyypin 2 diabeetikoille ja niille, joilla on paljon sepelvaltimotaudin vaaratekijöitä. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni suuressa valtimotautiriskissä oleva tai jo valtimotautia sairastava potilas saa kuntoutusmahdollisuuden lähellä omaa kotipaikkaansa. Kuntoutuksella ehkäistään sairauden pahenemista ja uusia sairauskohtauksia.

Kuntoutusryhmiä toteutetaan kaikissa Pohjois-Savon kunnissa. Ryhmiin hakeudutaan terveyskeskusten kautta.

Suomen Sydänliitto ry:n kuntoutumis- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänliitto järjestää Raha-automaattiyhdistyksen tuella kuntoutumis- ja sopeutumisvalmennuskursseja. Kursseille voi hakeutua koko maasta, ellei erikseen ole mainittu toisin.  Kuntoutuskalenteri löytyy tästä.

Kunnonpaikka, Vuorela

 • Kuntoutus on suunnattu aikuisille henkilöille joiden työ- ja toimintakykyä haittaa ja heikentää sydänsairaus. Kuntoutuskurssille osallistuu myös kuntoutujan omainen tai läheinen.
 • Tarkemmat tiedot Kunnonpaikassa järjestettävistä sydänpotilaiden kuntoutuskursseista löytyvät tästä.
 • Lisätiedot: Jani Heikkurinen, kuntoutus- ja hyvinvointipalveluiden asiantuntija, puh. 044 788 9493,
  jani.heikkurinen(at)kunnonpaikka.com

Kyyhkylän kuntoutuskeskus

 • Sydänsairautta sairastavien aikuisten avomuotoiset kuntoutuskurssit, lue lisää tästä.

Sydänkuntoutuskurssit Joensuun Vetreassa

 • Kuntoutukset on tarkoitettu sydänsairauksia sairastaville aikuisille, lue lisää tästä.
  Joensuun Vetreassa järjestetään kuntoutuskursseja sepelvaltimotautia ja sydämen vajaatoimintaa sairastaville.

Kelan kuntoutuskurssit

Kelan kuntoutuskursseille haetaan Kelan lomakkeella KU 132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai lomakkeella KU 104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Kelan kuntoutushakemukseen liitetään B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus tai vamma ja toimintakyky, suositeltu kuntoutus ja sen perustelut sekä tavoitteet. Kuntoutushakemus liitteineen on toimitettava Kelaan hyvissä ajoin ennen kuntoutuksen alkamista.

Lisätietoja www.kela.fi/kuntoutus
Kelan kuntoutuskurssit löytyvät kuntoutuskurssihausta